Formalności

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów na stronie oraz do zamówionych książek (z wyłączeniem tekstów Klientów do ich własnych książek) pozostają przy mnie.

Dane wrażliwe

Twoich danych osobowych używam wyłącznie do realizacji zamówienia i/lub wysyłki newslettera.

Rachunki i faktury

Jako twórca nie wystawiam rachunków ani faktur, odprowadzam jednak podatek od każdej transakcji.